Friday, July 11, 2008

KONSEP KUALITI LAZIM DALAM AJARAN ISLAM?

Secara umumnya, pengertian kualiti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh kualiti lazim tampak cukup baik sekali. Sebagai contoh, pengertian kualiti yang dicirikan sebagai usaha memenuhi kehendak pelanggan, memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan kegunaannya, kompetitif, tanpa sebarang kecacatan dan menghampiri kesempurnaan merupakan nilai yang dianggap universal dan diterima umum. Begitu juga matlamat untuk mencapai yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan di peringkat institusi dan saling bekerjasama di antara ahli institusi untuk mencapai matlamat tersebut. Atas dasar ini, konsep kualiti yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh kualiti lazim sering diperakui sebagai konsep yang selari dengan ajaran Islam atau diyakini sebagai sintesis daripada ajaran Islam oleh sesetengah pemikir pengurusan dan pembangunan Islam. Sandaran penghujahan daripada sumber rujukan utama Islam iaitu al-Quran dan Hadis juga digunakan untuk memperkukuhkan pandangan yang dikemukakan itu.

Bahkan istilah kualiti lazim juga turut disama ertikan dengan istilah-istilah yang merujuk kepada kebaikan dan kecemerlangan dalam al-Quran dan juga Hadis. Ada di antaranya yang merujuk kualiti lazim sebagai hasanat, toyyibat, al-khair dan al-ma‘ruf yang disebut di dalam al-Quran dan al-itqan yang disebutkan di dalam Hadis Rasulullah s.a.w. Manakala konsep memenuhi kehendak pelanggan pula disama ertikan dengan konsep menunaikan hajat insan lain dalam ajaran Islam.

Terdapat juga pemikir-pemikir pengurusan Islam yang berpandangan konsep kualiti lazim yang berpusatkan pencapaian kesempurnaan dalam penghasilan produk dan penawaran perkhidmatan adalah seiring dengan penciptaan kejadian-kejadian di dunia ini yang dilakukan penuh dengan ciri-ciri kesempurnaan oleh Allah SWT. Untuk tujuan ini, ayat-ayat al-Quran berikut sering dijadikan sebagai sandaran.

Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan(mu) – dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan” [Surah al-Mulk, 67:3].

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya)[Surah al-Tin, 95:4].

Dalam pada itu, sesetengah pemikir Islam pula membincangkan keharusan pemakaian konsep kualiti lazim dari perspektif kesan pelaksanaannya. Sebagai contoh, pemakaian kaedah pengurusan kualiti lazim secara tidak langsung digalakkan dalam Islam kerana terdapat anjuran untuk berusaha dengan penuh kesungguhan bagi memperoleh rezeki yang halal dan juga untuk meningkatkan produktiviti dan pencapaian seseorang individu atau sesebuah organisasi. Hal ini diyakini dapat menyumbang kepada peningkatan sumber kekayaan umat Islam dan membantu merealisasikan pelaksanaan ibadah-ibadah lain yang dituntut dalam Islam seperti ibadah zakat.

Di atas dasar inilah diperhatikan tidak sedikit individu dan badan-badan Islam yang berautoriti pada masa ini berkeyakinan bahawa konsep kualiti lazim dapat memberikan kesan yang positif terhadap usaha pembangunan berteraskan Islam yang dilaksanakan umpamanya memangkinkan pembangunan yang ingin dilaksanakan. Di Malaysia sendiri terdapat cadangan yang menganjurkan pemakaian konsep kualiti lazim ke atas pengurusan institusi pembangunan berteraskan Islam termasuklah institusi masjid. Cadangan ini dibuat dengan keyakinan bahawa pengurusan institusi masjid akan dapat menerima anjakan paradigma dan seterusnya diharap dapat berperanan secara lebih berkesan dan mantap.

Namun demikian, apakah benar konsep kualiti lazim merupakan konsep yang selari dengan ajaran Islam atau sintesis daripada ajaran Islam? Benarkah konsep kualiti lazim mempunyai pengertian dan falsafah yang sama dengan konsep hasanat, toyyibat, al-khair dan al-ma‘ruf yang disebut dalam al-Quran dan al-itqan yang disebut dalam Hadis? [Ilustrasi dari bahan terbitan Penerbit Muttaqin]

2 comments:

 1. Your blog is very creative, when people read this it widens our imaginations.

  ReplyDelete
 2. Everything is very open with a clear clarification of the
  issues. It was truly informative. Your site is extremely helpful.
  Many thanks for sharing!

  Also visit my web page; slot bonus
  Also see my webpage > wicked winnings roulette

  ReplyDelete