Saturday, December 19, 2009

THANK YOU ALLAH

Terima kasih wahai Tuhan, kerana menghadirkannya. Sesungguhnya Rahmat-Mu tersangat luas.

"Rab (Tuhan)mu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia (Allah) menghendaki, Dia (Allah) akan memberi rahmat kepadamu...[al-Isra', 17:54]."