Monday, November 20, 2006

HANYA ELEMEN TEKNIKALNYA SAHAJA DIAPLIKASI

Sekiranya asas falsafah TQM yang berorientasikan aspek material semata-mata tidak selari dengan ajaran Islam, apakah umat Islam masih boleh menerimapakai elemen-elemen teknikal TQM? Apakah benar elemen-elemen teknikal ini tidak ada hubungkait dengan asas falsafah TQM yang terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran barat?

Penghasilan produk tanpa kecacatan dan penawaran perkhidmatan yang tepat pada masa misalnya merupakan antara elemen teknikal yang sangat ditekankan dalam TQM. Elemen-elemen ini juga merupakan sebahagian elemen kualiti TQM yang diyakini majoriti umat Islam sebagai bersifat sejagat, bebas nilai dan tidak dipengaruhi oleh asas falsafah TQM yang dicengkam kuat pemikiran barat. Justeru itu, elemen-elemen TQM ini diterima pakai dan diterapkan dengan meluas termasuklah di institusi-institusi pembangunan Islam. Sebagai ganti kepada asas falsafah materialistik TQM yang 'diketepikan', asas falsafah institusi pembangunan Islam digabungjalinkan dengan elemen-elemen teknikal TQM tersebut. Selain itu, dalil-dalil naqli yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Sunnah turut digariskan untuk memantapkan keyakinan terhadap aplikabiliti elemen-elemen ini di institusi-institusi pembangunan Islam.

Bila difikir-fikirkan, cukupkah sekiranya elemen-elemen teknikal tersebut sekadar dicantas daripada asas falsafah asalnya lantas digabungjalinkan dengan asas falsafah pembangunan Islam dan diselit-selitkan dengan dalil-dalil naqli untuk tujuan diaplikasi ke atas institusi pembangunan Islam? Sedangkan elemen-elemen teknikal itu terbentuk daripada acuan atau tasawwur pemikiran barat. Unsur-unsur yang menyumbang kepada kelahiran elemen-elemen tersebut atau epistemologinya juga terikat kuat dengan falsafah pemikiran barat. Unsur-unsur yang terangkum di dalam elemen-elemen tersebut atau ontologinya pula tiada beza dengan perspektif pemikiran barat. Nilai aplikasi elemen-elemen tersebut atau aksiologinya pula bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Seharusnya penelitian yang lebih terperinci mesti dilakukan sebelum mana-mana elemen teknikal yang lahir dari asas falsafah pemikiran barat atau terhasil dari paradigme barat diaplikasi terutama ke atas institusi pembangunan Islam – institusi yang lahir dari asas falsafah yang sama sekali berbeza dengan asas falsafah barat. [Ilustrasi dari bahan terbitan Karya One Sdn Bhd]

Sunday, November 12, 2006

TQM - SALAHKAH?


Di sepanjang pengkajian dan pembacaan saya, penerimaan terhadap kaedah Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau lebih terkenal dengan singkatannya, TQM adalah sangat meluas. Baik dari segi ilmiah mahupun dari segi amaliah, penerimaan terhadap kaedah pengurusan TQM cukup dominan ketika ini. Tidak hairanlah sekiranya diperhatikan pelaksanaan TQM seolah-olah dijadikan pra-syarat atau pengukur kepada baik buruknya pencapaian satu-satu institusi atau organisasi. Tidak ketinggalan institusi atau organisasi Islam sendiri. Begitu juga dengan penulis-penulis pengurusan dari kalangan umat Islam. Hampir kesemuanya menggalakkan pemakaian kaedah pengurusan TQM ini. Untuk memperkukuhkan saranan mereka, ayat-ayat al-Qur’an dan Hadith Nabi s.a.w. dipetik untuk dijadikan justifikasi terhadap perlaksanaan TQM.

Persoalannya, apakah tidak salah menerimapakai kaedah pengurusan yang berasal dari barat ini? Adakah TQM yang berakar umbi dari pemikiran barat ini benar-benar selari dengan perintah dan saranan yang terdapat di dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Hadith-Hadith yang dijadikan asas untuk menjustifikasi kaedah TQM ini.

Tidak dinafikan bahawa Islam memerintahkan agar melaksanakan tiap sesuatu dengan cara yang terbaik. Itulah yang cuba ditekankan oleh pemikir-pemikir pengurusan Islam dalam menyarankan pemakaian kaedah TQM. Dari segi lahiriahnya, dari sudut pengoperasiannya dan secara teknikalnya, TQM sememangnya menekankan kesempurnaan. Walau bagaimanapun, apakah matlamat pencapaian kesempurnaan tersebut selari dengan ajaran Islam? Kesempurnaan yang ditekankan dalam TQM bermatlamatkan kepuasan pelanggan. Mengapa matlamat memuaskan hati pelanggan begitu penting sehingga apa sahaja yang dilakukan mesti dipastikan sempurna? Jawapannya; apabila kepuasan pelanggan dipenuhi, jualan dapat ditingkatkan. Apabila jualan dapat ditingkatkan, keuntungan dapat digandakan. Nah! Adakah ini matlamat kehidupan yang ditekankan dalam ajaran Islam? (Nota: Ilustrasi dari bahan terbitan Karya One Sdn Bhd)

Monday, November 06, 2006

ZALIMNYA


Beberapa hari lalu seorang kenalan menelefon saya untuk meluahkan permasalahannya. Dari nada suaranya dapat dirasakan penderitaan yang ditanggung dari permasalahannya itu amat berat. Masakan tidak, beliau seringkali dikasari oleh suaminya. Sekalipun beliau kini sudah bergelar ibu, namun sikap suaminya itu masih tidak pernah berubah.

Mengimbau sejarah di zaman Rasulullah s.a.w., Baginda pernah menegur seorang suami yang sering memukul isterinya seraya bertanya "Mengapa engkau memukul isterimu?" Lantas soalan itu dijawab dengan agak gementar, "Isteriku sangat keras kepala. Sudah diberi nasihat dia tetap degil, jadi aku pukul dia." Sahut Rasulullah s.a.w. "Aku tidak bertanya alasanmu. Aku menanyakan mengapa engkau memukul teman tidurmu dan ibu kepada anak-anakmu?"

Fahamlah kita bahawa sekalipun kedudukan suami di dalam rumahtangga adalah lebih tinggi, namun isteri juga mempunyai peranan yang sangat besar dan tidak seharusnya di pandang rendah.

Sebenarnya, dalam perundangan Islam, terdapat peruntukan yang membolehkan isteri menuntut supaya perkahwinan dibubarkan melalui fasakh sekiranya hal seumpama ini berlaku. Walau bagaimanapun, langkah yang lebih bijak ialah menangani permasalahan ini menerusi pendidikan iman dan ihsan, menanamkan nilai kasih sayang, bertolak ansur dan tidak mementingkan diri dalam diri setiap pasangan. Dalam erti kata yang lain, menanamkan rasa kehambaan dan rasa berTuhan di dalam diri.

Dalam pada itu, selain penderaan atau penganiayaan fizikal terhadap isteri yang semakin menjadi-jadi pada masa kini, terdapat satu lagi bentuk penderaan atau penganiayaan yang lebih serius iaitu mendera dan menganiaya akal dan rohani isteri. Apa yang dimaksudkan di sini ialah mengabaikan tuntutan akal dan roh isteri. Sedar atau tidak, kebanyakan suami pada hari ini hanya menitik beratkan tuntutan fizikal si isteri dan membiarkan akal si isteri kosong daripada ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi serta roh atau jiwa si isteri kosong daripada zikir dan tarbiah tentang rasa-rasa kehambaan dan rasa berTuhan. Penganiayaan ke atas akal dan roh sedemikian sebenarnya adalah lebih zalim berbanding penderaan ke atas fizikal. Mengapa? Sekiranya isteri dikasari secara fizikal, si isteri masih berpeluang mengecapi kebahagiaan di alam Akhirat sekiranya ia redha dan menyerah diri kepada Allah di samping berusaha menghadapi suaminya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Tetapi, sekiranya akal dan rohani si isteri didera dan dianiaya, sudahlah di dunia merasa tidak bahagia kerana sering dihantui rasa tamak, hasad dengki, sombong, riya’ dan sebagainya; di Akhirat pula dihukum kerana mengekalkan sifat-sifat mazmumah tersebut di dalam diri. Moga-moga Allah memberi petunjuk kepada kita semua, Amin... (PTN: Ilustrasi dari bahan terbitan Karya One Sdn Bhd)