Monday, November 20, 2006

HANYA ELEMEN TEKNIKALNYA SAHAJA DIAPLIKASI

Sekiranya asas falsafah TQM yang berorientasikan aspek material semata-mata tidak selari dengan ajaran Islam, apakah umat Islam masih boleh menerimapakai elemen-elemen teknikal TQM? Apakah benar elemen-elemen teknikal ini tidak ada hubungkait dengan asas falsafah TQM yang terikat kuat dengan pemikiran-pemikiran barat?

Penghasilan produk tanpa kecacatan dan penawaran perkhidmatan yang tepat pada masa misalnya merupakan antara elemen teknikal yang sangat ditekankan dalam TQM. Elemen-elemen ini juga merupakan sebahagian elemen kualiti TQM yang diyakini majoriti umat Islam sebagai bersifat sejagat, bebas nilai dan tidak dipengaruhi oleh asas falsafah TQM yang dicengkam kuat pemikiran barat. Justeru itu, elemen-elemen TQM ini diterima pakai dan diterapkan dengan meluas termasuklah di institusi-institusi pembangunan Islam. Sebagai ganti kepada asas falsafah materialistik TQM yang 'diketepikan', asas falsafah institusi pembangunan Islam digabungjalinkan dengan elemen-elemen teknikal TQM tersebut. Selain itu, dalil-dalil naqli yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Sunnah turut digariskan untuk memantapkan keyakinan terhadap aplikabiliti elemen-elemen ini di institusi-institusi pembangunan Islam.

Bila difikir-fikirkan, cukupkah sekiranya elemen-elemen teknikal tersebut sekadar dicantas daripada asas falsafah asalnya lantas digabungjalinkan dengan asas falsafah pembangunan Islam dan diselit-selitkan dengan dalil-dalil naqli untuk tujuan diaplikasi ke atas institusi pembangunan Islam? Sedangkan elemen-elemen teknikal itu terbentuk daripada acuan atau tasawwur pemikiran barat. Unsur-unsur yang menyumbang kepada kelahiran elemen-elemen tersebut atau epistemologinya juga terikat kuat dengan falsafah pemikiran barat. Unsur-unsur yang terangkum di dalam elemen-elemen tersebut atau ontologinya pula tiada beza dengan perspektif pemikiran barat. Nilai aplikasi elemen-elemen tersebut atau aksiologinya pula bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Seharusnya penelitian yang lebih terperinci mesti dilakukan sebelum mana-mana elemen teknikal yang lahir dari asas falsafah pemikiran barat atau terhasil dari paradigme barat diaplikasi terutama ke atas institusi pembangunan Islam – institusi yang lahir dari asas falsafah yang sama sekali berbeza dengan asas falsafah barat. [Ilustrasi dari bahan terbitan Karya One Sdn Bhd]

No comments:

Post a Comment