Sunday, November 12, 2006

TQM - SALAHKAH?


Di sepanjang pengkajian dan pembacaan saya, penerimaan terhadap kaedah Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau lebih terkenal dengan singkatannya, TQM adalah sangat meluas. Baik dari segi ilmiah mahupun dari segi amaliah, penerimaan terhadap kaedah pengurusan TQM cukup dominan ketika ini. Tidak hairanlah sekiranya diperhatikan pelaksanaan TQM seolah-olah dijadikan pra-syarat atau pengukur kepada baik buruknya pencapaian satu-satu institusi atau organisasi. Tidak ketinggalan institusi atau organisasi Islam sendiri. Begitu juga dengan penulis-penulis pengurusan dari kalangan umat Islam. Hampir kesemuanya menggalakkan pemakaian kaedah pengurusan TQM ini. Untuk memperkukuhkan saranan mereka, ayat-ayat al-Qur’an dan Hadith Nabi s.a.w. dipetik untuk dijadikan justifikasi terhadap perlaksanaan TQM.

Persoalannya, apakah tidak salah menerimapakai kaedah pengurusan yang berasal dari barat ini? Adakah TQM yang berakar umbi dari pemikiran barat ini benar-benar selari dengan perintah dan saranan yang terdapat di dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Hadith-Hadith yang dijadikan asas untuk menjustifikasi kaedah TQM ini.

Tidak dinafikan bahawa Islam memerintahkan agar melaksanakan tiap sesuatu dengan cara yang terbaik. Itulah yang cuba ditekankan oleh pemikir-pemikir pengurusan Islam dalam menyarankan pemakaian kaedah TQM. Dari segi lahiriahnya, dari sudut pengoperasiannya dan secara teknikalnya, TQM sememangnya menekankan kesempurnaan. Walau bagaimanapun, apakah matlamat pencapaian kesempurnaan tersebut selari dengan ajaran Islam? Kesempurnaan yang ditekankan dalam TQM bermatlamatkan kepuasan pelanggan. Mengapa matlamat memuaskan hati pelanggan begitu penting sehingga apa sahaja yang dilakukan mesti dipastikan sempurna? Jawapannya; apabila kepuasan pelanggan dipenuhi, jualan dapat ditingkatkan. Apabila jualan dapat ditingkatkan, keuntungan dapat digandakan. Nah! Adakah ini matlamat kehidupan yang ditekankan dalam ajaran Islam? (Nota: Ilustrasi dari bahan terbitan Karya One Sdn Bhd)

No comments:

Post a Comment