Saturday, December 25, 2010

KEBAIKAN DI TENGAH KEJAHATAN

Fitrah diri manusia cenderung untuk melahirkan terima kasih kepada insan yang menghulurkan kebaikan dengan cara cuba membalas kebaikan tersebut. Begitulah lumrah kehidupan, apabila orang berjasa kita berterima kasih. Anak-anak berterima kasih kepada ibu ayah yang mengasuh dan memelihara dengan penuh kasih sayang sedari kecil. Murid berterima kasih kepada guru yang membimbing dan mendidik serta menunjuk jalan yang betul dengan ilmu dan tarbiyah.

Namun hari ini dilihat rasa berterima kasih, rasa menghargai dan dihargai seolah merupakan istilah yang sungguh sepi. Di Terengganu dua bulan lepas misalnya seorang ibu ditumbuk anaknya sehingga koma. Tahun lalu pula menyaksikan kereta seorang guru dilempar bom petrol oleh pelajarnya di Kedah.

Perbuatan dan sikap negatif sebenarnya lahir daripada fitrah yang telah rosak. Ia berpunca daripada hati yang tidak bersih dan gersang daripada sifat mahmudah. Hati yang sebegini merupakan sifat hati yang kotor dan sarat dengan mazmumah. Ia akan sentiasa mendorong anggota lahir melakukan kejahatan.

Sebaliknya fitrah hati yang bersih pula akan cenderung kepada kebaikan - rasa berterima kasih kepada orang yang menghulur kebaikan, rasa menghormati orang yang lebih tua, rasa kasihan kepada orang yang mengalami kesusahan dan sebagainya.

Proses mendidik jiwa untuk menyuburkan fitrah hati yang baik dan mencantas sifat-sifat hati yang jahat dinamakan mujahadah. Menerusi mujahadah, mahmudah atau sifat-sifat terpuji dapat disuburkan manakala mazmumah atau sifat-sifat terkeji pula dapat dibendung.

Hati yang subur dengan sifat mahmudah akan mampu mempertahankan kebaikan walaupun berada di tengah-tangah kejahatan, walaupun berhadapan dengan kejahatan. Apa lagilah kalau sekiranya berada di tengah-tengah kebaikan. Kebaikan akan mendarah daging dan sentiasa dilahirkan tanpa mengira tempat, masa atau terhadap siapa.


Firman Allah SWT "Dan tidaklah sama (kesannya dan hukumnya) perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah (kejahatan yang ditujukan kepadamu) dengan cara yang lebih baik apabila engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib." [Fussilat, 41:34]

No comments:

Post a Comment